שותפות עסקית – צדדים בעד, צדדים נגד

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים

רבים שמעו בהזדמנות זו או אחרת את המונח יזמות עסקית. יזמות עסקית יכולה לבוא בדמויות שונות לצורך הקמה של עסק וניהולו. היזמים המייסדים יבחרו במודל העסקי הנוח על דעתם.

יש מי שבוחרים ללכת בשביל העסקי לבדם, למשל כעוסק מורשה או כחברה ובה בעל מניות יחיד.

אחרים בוחרים להתאגד עם מספר גורמים למטרת הפקת רווחים. אלו יכולים לעשות כן למשל במסגרת של חברה או חברה בע"מ, או במסגרת של שותפות.

שותפות יכולה אף היא להיות כללית או שותפות מוגבלת, דהיינו כזו בה אחריות לפחות אחד מן השותפים בה היא מוגבלת למשל במקרה של חדלות פירעון ופשיטת רגל שתבאנה לפירוק השותפות.

תהא צורת שותפות עסקית זו ככל שתהא, הרי שיש לצורות אלה מן המשותף; מסד לכינונה של כל שותפות עסקית הינו הסכם שותפות.

 

מהו הסכם שותפות?

בכל צורה של שותפות עסקית בה תבחרו לחבור, מומלץ להקדיש לפני כן זמן ולעמול על הסכם ביניכם השותפים. הסכם זה יהווה את יסודות ההסכמה, שיהוו את מסד השותפות. ההסכם ימלא תפקיד חשוב הן בכינונה של השותפות העסקית, הן בקיומה וגם חלילה במקרה של פירוק שותפות, במידה ויחולו הקיצים על היזמות שלכם.

הסכם שותפות יכול להשתנות משותפות עסקית אחת לרעותה, אך דומה כי ישנם עניינים שהסכם מעין זה לא יכול לוותר עליהם. נציין בקצרה מספר כללי אצבע היפים להסכם שותפות עסקית:

  • הסדרת סוג העסק ומטרתו.
  • הסדרת הזכויות והחובות של השותפים בשותפות.
  • ואם כבר בשותפים עסקינן, אזי זו נראית ההזדמנות המתאימה להסדיר בהסכם גם מה תהא חלוקת העבודה המוסכמת על השותפים בשותפות עסקית, זהו גם סוג של הסכמה פנימית על אופן התנהלות העסקים בשותפות.
  • דרך אליה הגיעו השותפים להסכמה באשר להתמודדות עם סכסוכים, למשל הסכמה על בוררות.
  • האם יש מקרים מסוימים שהשותפים סבורים כי יכשירו מצב של פירוק, זהו למעשה סוג של פירוק שותפות רצוני בקרות אירוע מסויים המוסכם על השותפים בעסק, ומביא לסיומה של שותפות עסקית זו.
  • אופן חיסול העסק במקרה של פירוק שותפות.

כך או כך, מסביר עורכת דין איריס טנצר כי שותפות עסקית בדמות תאגיד מסוג שותפות המתאגדת לפי פקודת השותפויות, התשל"ה- 1975, היא צורה מעניינת לניהול העסק שלכם. אך יש למטבע שני צדדים. לשותפות עסקית מעין זו, בה אתמקד, יש יתרונות וחסרונות כאחד. משכך, נעמוד על השיקולים בעד ונגד שותפות עסקית כאמור.

לאתר הסברה משפטית והתייחסות מקיפה ראה: https://www.hasbara.org.il/

 

שיקולים בעד ונגד לשותפות עסקית

שותפות עסקית – שיקולים בעד

התאגדות בצורת שותפות בה עסקינן, בניגוד למשל להתאגדות בצורת חברה (שבצידה יתרונות לא מעטים), אינה מצריכה רישום קונסטיטוטיבי לכינונה של השותפות, הקיימת כישות משפטית לכל דבר גם בלא רישום אצל רשם השותפויות, רבים רואים בפרוצדורה זו כבירוקרטיה, ומשום כך התאגדות זו נראית להם "קלה" יותר.

הסיכוי כי השותפות העסקית תגווע במידה ונבצרה מאחד משותפיה פעילות שוטפת הוא נמוך יותר מבמקרה של יזמות עסקית של יחיד, גם אם יש תחתיו עובדים.

פעילות עסקית בצורת שותפות – יש בה יתרון אל מול פעילות באורח יחידני – משהו. ציינו מעלה את חלוקת העבודה שניתן לציין בהסכם השותפות שביסוד ההתאגדות. מכאן קיומם של שותפים נוספים החולקים גם הם את העבודה בשותפות גם מזרים אליה הון אנושי, מגוון של כישורים.

שותפות גם מכניסה לעסק גורמים שיש להם תחושת אחריות של "בעלים" בעסק ולא רק של עובדים גרידא. ומכאן גם ההשתדלות שלהם בפעילותם למען השותפות ומטרותיה.

כמו כן בשותפות הנטל גם מתחלק במובן שמעבר לנטל חלוקת העבודה, וכאן עסקינן בחלוקת אחריות וחובות. מן הראוי לציין, כי נטל זה איננו בהכרח שווה. השותפים יכולים להגיע להסכמה ביניהם על חלוקה שונה. ההסכמה יכולה להיות גם על שותפים המוגבלים באחריותם לחובות השותפות, לעומת שותפים כללים- שלאו.

שותפות עסקית – שיקולים נגד

יש מי שסבורים כי שותפות עסקית מעלה את הסיכון לפירוק שותפות בשל הסיכוי הגובר לסכסוכים בין מספר גורמים בעלי השקפות שונות. כאשר מנוהלת פעילות עסקית באופן יחידני פוחתים הסיכויים לסכסוכים. לעומת זאת, הסיכוי לכך גובר במקום שבו ישנם מספר שותפים שלכולם "זכות אמירה" כלשהי בכל הקשור לאופן ההתנהלות וקבלת ההחלטות (בהסתייגות הראויה בהתאם להסכם השותפות, וכן לשאלה האם השותף מוגבל או כללי).

ככל שיותר גורמים בוחשים בקלחת, כך גוברים הסיכויים כי יתגלעו סכסוכים, שעלול להיות בהם כדי להצר את הפעילות העסקית.

לעיתים ככל שמספר השותפים עולה, יש חשש להתחמקות מאחריות, לגלגול הנטל בין השותפים. יש בכך חיסרון כפול. האחד, פגיעה בצדדים שלישיים כלפיהם החברה חבה, כמו ניזוקים, לקוחות וספקים. האחר, הוא פגיעה ביכולת התפקודית הפנים עסקית בשותפות, דבר היכול גם להביא לפירוק שותפות לעיתים. במקרה הפחות גרוע, הדבר יביא לפגיעה במטרה שעמדה ביסוד כינון השותפות והיא הפקת רווחים ומיקסומם.

שותפות עסקית מגלמת יתרונות וחסרונות. הבחירה בסופו של יום במודל ההתאגדות ובמודל העיסקי היא של המייסדים. על אלה האחרונים מוטלת המשימה להכריע בין הצדדים המצביעים בעד שותפות מסוג זה לאלו שנגד שותפות זו.

בחירתו של עסק מסויים לא תהא בהכרח בחירתו של עסק אחר, ואולי אף לא הבחירה העסקית הנכונה עבור זה האחרון. תהא הצורה שבחרתם לצבוע בה את היזמות העסקית שלכם, נאחל לכם שתדעו לקבל החלטות שיתאימו לעסק שלכם, ולא של אחר.

 

 

 

 

אזורי עבודה:
התקשרו עכשיו!
פורטל אימון אישי
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!